Saltar al contenido

BiziBitxi

BiziBitxi psikologia eta sexologia zentro bat da. Aniztasun osasuntsuaren edertasunean oinarritzen da, positiboa dela ulertuz eta berau sustatuz. Hori dela eta, bizitza bereziak, bizitza positiboak eta, azken finean, bizitza zoriontsuagoak eraikitzen lagundu nahi du BiziBitxik. Pertsona guztiak gara berez eta funtsean desberdinak eta gizarte honek agintzen dituenen aurka (izan gaitezen denak berdinak), BiziBitxin aniztasuna sustatu eta balioesten da, eta horrela, pertsonei beren bizitzak bideratzen laguntzen zaie, beraien egoera eta beharretara egokituta. Zoriontsuagoak izan daitezen, ahal eta nahi duten moduan.

Zerbitzuak:

- Terapia eta/edo aholkularitza: Etxez etxeko saioak: terapia eta/edo aholkularitza zure etxean. Aire zabaleko/Kanpoko saioak: gure ingurune natural ederrak ematen dituen aukera paisajistiko-terapeutikoak erabiltzen ditugu, eta ingurune irekietara joaten gara saioak egiteko. Online zerbitzua: bideokonferentziak etxetik egitea beste aukera bat da, lekualdatarik egin beharrik gabe.

- Osasunaren prebentzioa/sustapena ikastetxeetan eta prestakuntza-zentroetan. Sexualitatea eta harreman afektibo osasungarriak sustatzen dituen zerbitzua da, ikastetxeetan esku hartuz.

- SexuBizi. Jaietan gauzatzen den osasun-prebentzio eskuhartzea da, sexualitatea eta harreman osasuntsuak sustatzen dituena. Halaber, jaietan gertatzen diren erasoak prebenitzea, gertatzen direnei aurre egitea eta kontzientziazioa sustatzea bilatzen duen gunea da.

 

 

Desde BiziBitxi Psicología - Sexología, se ofrecen sesiones en la naturaleza y a domicilio (Deba, Itziar, Mutriku, Mendaro y Elgoibar).

La diversidad saludable es bella, es positiva y debemos promoverla. Por ello, queremos contribuir a la construcción de vidas especiales, de vidas positivas y en definitiva, de vidas más felices.

Todas las personas somos naturalmente y esencialmente diferentes y, en contra de los que dicta esta sociedad (seamos todas/os iguales), en BiziBitxi apostamos por fomentar y valorar la diversidad, de manera que, ayudamos a las personas a encauzar sus vidas, de forma ajustada para ellas/os. Para que puedan ser más felices, de la manera que realmente pueden y quieren ser.

- Terapia y/o asesoramiento:

  • Sesiones a domicilio: terapia y/o asesoramiento en tu propia casa.
  • Sesiones al aire libre: utilizamos las posibilidades paisajístico-terapéuticas que facilita nuestro hermoso entorno natural, desplazándonos a entornos abiertos para realizar las sesiones.
  • Servicio Online: proponemos el uso de videoconferencias, desde casa, sin necesidad de traslado.

- Prevención / promoción de la salud en centros escolares y de formación. Es un servicio que promueve una sexualidad y unas relaciones afectivas saludables, a través de la intervención en centros educativos.

- SexuBizi. Es un programa de prevención en fiestas, que promueve una sexualidad y unas relaciones sanas. También es un espacio que busca prevenir las agresiones de género que se dan en el contexto festivo, enfrentar las que ocurren y promover la concienciación

Euskal Ekidergo osoan lan egiten dugu, batipat Gipuzkoan:


Deba - Itziar
Mutriku
Ondarroa 
Mendaro
Elgoibar

Eskatu informazioa konpromezurik gabe.

tel://685168751

email: bizibitxi@gmail.com

Close Bitnami banner
Bitnami